Orgelgeschiedenis (1)

W.J. SmitsOp zeven september 2015 is het 150 jaar geleden dat in het kerkje van Kekerdom een nieuw orgel werd geplaatst van de gerenommeerde orgelbouwers Smits uit Reek. Een heel bijzonder orgel, al was iedereen dat vergeten. Het was bij de grote restauratie in 1982 een hele ontdekking toen in het orgel een met potlood geschreven inscriptie werd aangetroffen:

W.J. Smits orgelmaker 1865

De familie Smits heeft ongeveer 100 orgels gebouwd en hun klank wordt tot de mooiste van Europa gerekend.

Het orgel van Kekerdom werd niet helemaal nieuw gebouwd want er werden ook delen van het oude orgel uit de 18e eeuw gebruikt. Het orgel was nauwelijks geplaatst toen op zaterdag 13 juli 1872 de toren door de bliksem werd getroffen. Hij brandde geheel uit, waarbij de klokken smolten en ook het dak van de kerk en het orgel schade opliepen, vooral de windvoorziening.

De orgelmakers Smits vervaardigden in het volgende jaar nieuwe balgen. Bij de restauratie van de brandschade werd ook het koor vergroot tot vóór het orgel, waardoor de orgelkast niet meer in, maar achter de koorbalustrade kwam te staan.

 

Bij de restauratie van 1982 werd de oorspronkelijke situatie hersteld en werd het orgel weer in het front geplaatst. Het uitwendige van het orgel heeft hierbij een metamorfose ondergaan. Na verwijdering van de neogotische balustrade is de oude borstwering gereconstrueerd aan de hand van contouren die in het oude verfwerk zijn aangetroffen. Daardoor is het orgel nu weer in zijn geheel zichtbaar, compleet met onderfront.

 

Verder is het vermelden waard dat pastoor Eric Smits afstamt van de beroemde orgelbouwers. Bij de nagelaten paperassen van zijn moeder trof hij pas de volgende notitie aan: ”Orgelbouwer F.C. Smits is een latere nakomeling van Johannes Gerardus Smits, geb. in 1659 te Erp waarvan wij eveneens afstammen”. (F.C. Smits is de eerste orgelbouwer en de vader van W.J. Smits)