Processies

Naast de kerkelijke hoogtijdagen Kerstmis, Pasen en Pinksteren, waren er ook de processies. Elk jaar hield Kekerdom de eerste processie op de zondag na Sacramentsdag. Dat hoogfeest valt op de tweede donderdag na Pinksteren en viert dat Christus in de gedaante van brood en wijn voortdurend onder de mensen aanwezig wil zijn.

Op die zondag droeg de pastoor de in de Mis geconsacreerde hostie in een monstrans door de straten van het dorp. Hij liep dan onder een baldakijn, dat door vier mannen gedragen werd. Twee mannen secondeerden de pastoor met lantaarns met brandende kaarsen. Die lantaarns staan nog altijd op een standaard op het priesterkoor van de kerk.

processie kekerdom

Processie in Kekerdom. Onder de baldakijn Pastoor van Elk. Uiterst links kerkmeester Harry Sanders en uiterst rechts kerkmeester Herman de Bruijn.

Als kerkmeester droeg mijn vader een van die lantaarns (links op de foto), terwijl de andere kerkmeester, Herman de Bruijn (rechts op de foto), in de processiestoet de rozenkrans voorbad. In die processie liepen in het wit geklede bruidjes mee, misdienaars, kerkgangers ,verenigingen en natuurlijk ook de fanfare UNA, die afgewisseld door gebeden, kerkelijke liederen speelde als 'Aan U, o Koning der eeuwen'. Ook werden er kerkelijke vaandels meegedragen waaronder een vaandel met een afbeelding van de H. Laurentius.

processieDe processie trok vanaf de kerk over de dijk langs de polder naar de tweede dijkoprit van het dorp waar onderaan langs het huis van de familie Thijssen en voor de kolenopslagloods een zogenaamd rustaltaar was opgericht. Hier stopte de stoet en luisterde men naar de preek van de pastoor die vanaf het rustaltaar zijn beminde gelovigen toesprak. Daarna werd onder begeleiding van de muziek van de fanfare de optocht vervolgd door de met witgele vlaggetjes versierde Weverstraat langs de huizen waar voor het raam of in de deuropening met bloemen versierde heiligenbeeldjes waren opgesteld.Weer in de kerk aangekomen werd na het zingen van het Lauda Sion Salvatorem door de pastoor het Te Deum aangeheven waarmee de processie beëindigd werd.

De tweede jaarlijkse processie vond plaats op 10 augustus, de sterf- en naamdag van de H. Laurentius, of op de eerste zondag er na en voltrok zich op dezelfde wijze als de eerste processie.

previousnext