Restauratie 1981-1982

gezicht op kerk 1972Na het ingrijpende herstel van 1872-1873 zou het meer dan een eeuw duren voordat in 1981-1982 weer een grote restauratie plaats vond. Restauratie van kerk en orgel kostte meer dan 1 miljoen gulden.

Door het bisschoppelijk bouwbureau te ’s Hertogenbosch werd een restauratieplan opgesteld, dat de goedkeuring verkreeg van de Rijksdienst voor de Monumentenzorg. Het Rijk nam 50% van de bouwkosten voor zijn rekening, de gemeente Ubbergen voteerde 30% en de provincie Gelderland gaf een subsidie van 10%.

Maar, 10% van de goedgekeurde uitgaven en alle niet subsidiabele kosten van de restauratie moesten door de parochie zelf worden opgebracht. Dat bleek teveel voor Kekerdom. Ondanks spontaan opgezette en doeltreffende acties en geheel belangeloos verleende hulp bij het herstel door verschillende inwoners moest worden omgezien naar aanvullende subsidiemogelijkheden. En die kwamen van nog een extra financiële bijdrage van de gemeente, een financiële bijdrage van het bisdom ’s Hertogenbosch en belangrijke giften uit het Prins Bernard Fonds en de Mr. Paul de Gruyter Stichting. Margot van Boldrik bestemde de baten van haar boek “Ubbergen hoog en laag: van verleden naar heden” geheel voor de restauratie van het interieur.

Het herstelwerk werd gegund aan de Fa. I. Woudenberg en Zonen B.V. te Rhenen. De Fa. gebroeders Vermeulen, kerkorgelbouwers te Weert verwierf de opdracht tot restauratie van het Smits-orgel.

Bij de restauratie van 1981-1982 werd boven de toegangsdeur in het kerkportaal een zandstenen latei aangebracht afkomstig uit de middeleeuwse toren met de tekst:

MIN HVS+ IS+ EN HUS+DES GEBETZ

previousnext