Laurentius

laurentiusLaurentius is de patroonheilige van de kerk. Hij is in Spanje geboren rond 225 en leefde later in Rome ten tijde van de Christenvervolgingen. Laurentius had naast de kerkelijk administratieve taken ook het beheer over de giften die binnenkwamen voor de behoeftigen.

Een jaar voor Laurentius' dood ontnam keizer Valerianus I de christenen niet alleen het recht van vergadering, maar sloot hij ook hun godshuizen en verbood ze de eigen begraafplaatsen te gebruiken. In 258 droeg paus Sixtus II het H. Misoffer op in de catacomben van Pretextatus hetgeen dus tegen de wet van de keizer inging. Sixtus werd verraden en op 6 augustus samen met vier van de zeven diakens ter dood gebracht. Laurentius werd wel gevangengenomen, maar niet meteen ter dood gebracht. Keizer Valerianus eiste van hem dat hij eerst alle rijkdommen van de Kerk, de kostbare gouden en zilveren vaten en ook de heilige boeken die onder zijn hoede waren gesteld, aan hem overhandigde. De keizer had namelijk veel geld nodig om het grote rijk te verdedigen tegen aanvallen van Germanen en andere vreemde volkeren, en ook de keizerlijke eredienst kostte veel geld. Omdat keizer Valerianus wist dat Laurentius als diaken weldoende was rondgegaan tussen de arme christenen, concludeerde hij daaruit dat Laurentius veel geld en goederen tot zijn beschikking moest hebben. De keizer zette hem gevangen en eiste veel geld.

sintlaurentiusToen Laurentius verlof vroeg om het gevraagde op te halen, besteedde hij zijn tijd nuttig door alles wat er was aan de armen uit te delen. Hij kwam terug bij zijn rechters met lege handen, maar met een grote groep arme mensen en zei, wijzend op de stoet van mensen: "Zie daar de schatten van de Kerk."

Omdat ze hem niet geloofden, werd hij gegeseld. Maar ook dat maakte hem niet loslippig, hij had niets te verbergen. Men besloot hem op een rooster boven een vuur te folteren. Volgens een legende zou hij gezegd hebben: "Ik ben al gaar, keer mij om en eet me op."

Mogelijk is hij tijdens deze foltering gestorven, maar waarschijnlijker is het dat hij tenslotte onthoofd is. De relikwie van zijn hoofd dat nog los bewaard wordt, wijst daarop. De tempel van Antoninus en Faustina op het Forum Romanum is, ten tijde van de bloei van het christendom, als kerk aan hem toegewezen en naar hem vernoemd. In deze tempel is Laurentius vermoord. Zijn naamdag wordt gevierd op de datum van zijn vermoedelijke sterfdag, 10 augustus.

Het beeld in de kerk, Laurentius afgebeeld met een rooster in zijn hand, dateert uit de 18e eeuw.

 

Bron: Wikipedia

previous next