ANBI

De Stichting Vrienden van het Kekerdomse Kerkje heeft een ANBI-status. Dat wil zeggen dat het erkend is als een algemeen nut beogende instelling, een zogenaamd 'goed doel'.

 

Officiële naam:  Stichting Vrienden van het Kerkje van Kekerdom
KvK-nummer: 54935261
RSIN-nummer: 851498115
Adres secretariaat: Weverstraat 21, 6579 AB Kekerdom
Doelstelling: Het instandhouden van het Rijksmonument R.K. St. Laurentiuskerk te Kekerdom, gemeente Ubbergen en het daarin aanwezige orgel en het verrichten van al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.
Actueel beleidsplan in hoofdlijnen:  In het kader van het  door de Rijksdienst Cultureel Erfgoed goedgekeurde Periodiek Instandhoudingsplan 2018-2023 is geldelijke steun verleend aan het schoonmaken van de bovenzijde van het gewelf, herstellen, schoonmaken en schilderen van scheuren en pleisterwerk , het onderhoud aan klokken en uurwerk en het vernieuwen van  de frontpijpen van het Smitsorgel. Buitendeuren zijn opnieuw geschilderd en het rooster voor de hoofdingang is gerestaureerd en geschilderd. Bovendien is door de Stichting een boek over de St. Laurentiuskerk uitgegeven waarvan de opbrengst ten goede komt aan het onderhoud van kerk en orgel.
Bestuurssamenstelling: Harry Sanders, voorzitter, Weverstraat 59, 6579 AC Kekerdom 0481-432346
Sandra Stoffels, secretaris
Frans Ebskamp, penningmeester
Kitty Gerritsen, lid
Erna Haukes, lid
Erik Schothuis, lid
Beloningsbeleid: Alle bestuursleden verrichten hun werkzaamheden om niet. Bestuursleden ontvangen geen enkele beloning.
Verslag activiteiten van de stichting:  Verslagen van activiteiten van de Instelling zijn te vinden op de website: www.kekerdomsekerk en in de Nieuwsbrieven die ook op de website opgenomen zijn.
Elk jaar worden minimaal twee Nieuwsbrieven met een verslag van verrichte werkzaamheden en activiteiten opgesteld en onder de sponsors van de Stichting verspreid.
De Stichting heeft het door haar voorzitter geschreven boek “De St. Laurentiuskerk in Kekerdom. Een Uniek Monument” uitgegeven.